Ősember filozófus

2015.02.11 12:50

"A

Zürichi Ope-

ra igazgatója csupa jóindulatból betette a Bohémélet-

be Collint játszani.

A

többi bohém jóval, úgy 15 évvel

volt fiatalabb, mint

ô a fehér hajával.

Meg kell festeni! És

akkor elindul a fod-

rászi félreértések

sora, elôször

melírozás, majd

gesztenyebarna fes-

tésen át a vörösig, a

fej teljes leborotvá-

lásáig. Legvégül egy

hosszú hajú paró-

kát kap.

Amikor a

délután közönsége

a vetítésen meglátta

Polgár

-Collint a fi-

lozófust bongyor –

ôsember hosszú

hajával, spontán kitört a nevetés, és csak lassan, a

kabát-ária gyönyörû elôadására csitultak el."

És itt van! A fotó 2005-ből , a Bohémélet 2005-ös zürich-i előadásából! A bal szélem ,  félig az oszlop takarásában Polgár lászló ( Colline)! :-)

Elérhetőség

Polgár László emlékoldal